Listopad v plném proudu

Z listopadových událostí je víc než jasné, že naše škola nezahálí a v plném proudu jede dál. Svědčí o tom nespočet akcí, aktivit a soutěží, kterých se všichni účastní.
Asi nejvýznamnější událostí bylo v listopadu slavnostní otevření nových a zrekonstruovaných prostor ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Celá akce se uskutečnila v sobotu 20.11. v prostorách základní a mateřské školy. Vše začalo v 15:00 hodin před budovou školy, kde se setkala veřejnost a celého zahájení se chopila paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová, následně pan starosta Ing. Vladimír Petružela a vše zakončil hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

Celou akcí byl provázen také bohatý program dětí ZŠ a MŠ v tělocvičně – předškoláci zazpívali 2 písničky a básničku. Žáci školy zatancovali moderní tanec, nechyběl ani oblíbený step. Společné si také žáci připravili 3 písničky k výročí pana Suchého. Nechyběl ani program pana učitele Mgr. Miroslava Šíry, který si s děvčaty připravil cvičení se švihadly. Vše bylo zahájeno cimbálovou muzikou Soláněk.

Všichni, kteří přišli, měli možnost nahlédnout do nových i stávajících prostor školy a školky. Celým odpolednem provázel hosty učitelský sbor, který se postaral nejen o hladký průběh, bohaté občerstvení, ale také o kontrolu bezinfekčnosti. Podařená akce byla zakončena posezením u cimbálu.