Zahájení školního roku 2021/22

středa 1. 9.

 • před zahájením budou žáci otestováni AG testy na přítomnost Covid-19
  –  1. až 3. třída v prostoru haly
  –  4. až 9. třída v prostoru šaten
 • všechny osoby, které vcházejí do školy (žáci, rodiče, pracovníci školy), mají ochranu dýchacích cest dle platného nařízení MZd ČR
 • bližší informace k testování viz Pokyn ŘŠ č.j. 211
 • testování bude zahájeno v 7:15 hodin
 • po ukončení testování bude slavnostní zahájení školního roku
  –  předpokládaný začátek v 8:00 hodin
  –  bez deště – před školou / za deště – v hale školy
 • poté učitelé odvedou žáky do tříd
 • předpokládané ukončení v 9:00 – 10:00 hod
 • všichni žáci jsou přihlášeni k obědu, pokud oběd nechcete, odhlaste jej na webu ŠJ

čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9.

 • obvyklý začátek výuky v 7:30
 • po oba dny budou probíhat třídnické práce (učebnice, sešity, seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti apod.)
 • výuka ukončena po 4. vyučovací hodině 11:10

Další informace

 • Od pondělí 6. 9. bude probíhat výuka podle běžného rozvrhu.
 • Povinné testování žáků a zaměstnanců školy proběhne celkem 3 krát v termínech 1., 6. a 9. září.
 • Výuka náboženství bude zahájena 20. 9. a bude probíhat vždy v pondělí, 1. až 3. třída ve škole, 4. – 9. třída v Pastoračním centru.