Výuka od pondělí 10. 5. 2021

Vzhledem k rozvolňování opatření vztahující se ke koronavirové epidemii vydávám následující závazné pokyny pro období od pondělí 10. 5. 2021:

Základní škola

Všechny třídy  I. a II. stupně (1. až 9. třída) pravidelně po týdnu střídají prezenční a distanční způsob výuky (tzv. rotační výuka), a to takto:

v týdnu 10. – 14.5.20211. + 4. + 5. + 6. + 8. třídaPV (chodí do školy)
 2. + 3. + 7. + 9. třída  DV (jsou doma na on-line výuce)
 • V dalším týdnu se třídy prohodí (pokud vláda nerozhodne o dalším rozvolnění).
 • Prezenční výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu s omezeními dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (výuka Tv formou vycházek bez sportovních aktivit, Hv bez zpěvu a pod.)
 • Distanční on-line výuka žáků bude probíhat podle stávajícího rozvrhu (včetně Tv a Hv).

Školní družina

 • Provoz školní družiny je určen jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku. 

Školní jídelna

 • Žáci, kteří mají prezenční výuku, se mohou stravovat ve školní jídelně. Každá třída bude mít vyčleněny stoly, budou dodržovány rozestupy. Žáci budou ke stravování automaticky přihlášeni.
 • Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou odebírat obědy, ale nesmí se stravovat v jídelně (mohou tedy odebrat oběd do jídlonosičů). Při distanční výuce jsou žáci ze stravování automaticky odhlášeni, pokud chcete odebírat oběd do jídlonosiče, musíte přihlásit obědy u VŠJ nebo přes internet.

Testování a obecné hygienické požadavky

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je škole uložena povinnost testovat žáky antigenními testy, a to takto:

žáci  I. stupně1 x týdněPONDĚLÍ
žáci II. stupně2 x týdně  PONDĚLÍ a ČTVRTEK
 • Jde o jednoduché antigenní testy, žáci se budou testovat sami, získává se sekret z přední části nosu.
 • Test musí být proveden přímo ve škole před vyučujícím, nelze akceptovat testy provedené doma.
 • Pokud je výsledek testu negativní, může se žák dále účastnit výuky. V případě pozitivního testu musí opustit budovu školy a dále postupuje podle pokynů.
 • Testování bude probíhat ve vstupu do prostoru šaten v označených prostorech.
 • Pokud žák odmítne testování, nebude vpuštěn do školy. V takovém případě rodiče přebírají odpovědnost za jeho vzdělávání, škola nebude organizovat on-line výuku pro tyto žáky.
 • Stále trvá požadavek na zvýšené hygienické zajištění výuky (povinné nošení ochrany dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve škole, pravidelné větrání tříd, častá dezinfekce klik, vypínačů, vodovodních kohoutků apod.).
 • Vstup cizích osob do vnitřních částí školy je možný jen v odůvodněných případech, po celou dobu přítomnosti musí mít nasazený respirátor.
 • Při jednání se školou prosím upřednostňujte distanční způsoby (telefon, mail a pod.)

Prosím rodiče, aby sledovali sdělovací prostředky a web školy pro případ, že by se situace změnila.