Beseda v 1. třídě

Ve čtvrtek 1.10.2020 proběhla v 1.třídě beseda s p. Mgr. Andreou Šimečkovou, pracovnicí Centra pro rodinu Zlín z.s. , která s dětmi diskutovala na téma: „Já a  moji kamarádi a moje rodina.“  V úvodu se každý žák představil nejen svým jménem ale také krátkou charakteristikou své osobnosti. Poté paní magistra prostřednictvím maňásků uváděla různé způsoby chování dvou kamarádů.  Žáci pomocí symbolů – sluníčka a mráčku – zvedali symbol, zda je podle nich dané chování správné či nikoliv. Na základě této interakce vzešlo zlaté pravidlo: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.  Co nechcete, aby lidé dělali vám, nedělejte vy jim.“  Pravidlo si vyvěsíme ve třídě. Poté žáci na základě přirovnání „Dobrý strom nese dobré ovoce“ tvořili společně s paní magistrou obraz stromu, který v každém jablku nesl nějaké dobré chování. Diskuse se dotkla i dalších témat jako jsou: bezpečné vs. nebezpečné chování, svědomí, napravení svých chyb, a dalších. Věřím, že tato beseda přispěje k našemu harmonickému vztahu nejen ve třídě, ale i ve škole a také v rodině.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *