ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 

 

 

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec informuje:

stravné - ceny obědů pro cizí strávníky platné od 1. 1. 2017

 

do jídlonosičů                 65 Kč

konzumace v jídelně      65 Kč

 

Upozorňujeme, že z hygienických důvodů je výdej obědů do jídlonosičů možný pouze od 10,00 do 11,00 hodin; mimo tuto dobu bude jídlo vydáno na talíř a jeho přeložení do jídlonosiče si zajistí každý strávník sám. Oběd je možno odhlásit den předem do 12,00 hodin telefonicky nebo osobně ve školní kuchyni nebo u vedoucí školní jídelny (tel. 571 644 262, 607 545 610, 573 034 646).

 

V průběhu září až prosince 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Kuchyně je vybavena novými spotřebiči, byla instalována klimatizace, veškeré vybavení je nerezové. Naše kuchyně tedy již splňuje nové přísné hygienické normy. V lednu 2012 jsme vařili jen pro žáky školy a zaměstnance, protože nový provoz potřeboval „zajet“ a odstranit případné nedostatky.

 

Vzhledem k lepšímu vybavení rekonstruované kuchyně jsme schopni vyhovět všem zájemcům o stravování.

Ceny obědů platné od 1.2.2014  

 

MŠ (celodenní) do 6 let 39 Kč
7 - 10 let 41 Kč
 
ZŠ - žáci 7 -10 let 24 Kč
11 - 14 let 26 Kč
15 a více let 28 Kč
 
ostatní do jídlonosičů 65 Kč
konzumace v jídelně 65 Kč

 

Oběd je možno odhlásit den předem do 12.00 hodin, a to na terminálu ve školní jídelně, prostřednictvím webové stránky nebo osobně u vedoucí ŠJ.

 

Zvýšení cen je dáno změnou sazeb DPH a skutečností, že se naše škola stala plátcem DPH. Cena stravného u žáků dále narostla na základě vyhlášky o školním stravování – zvýšení limitů cen potravin.

 

Stravné je nutno uhradit do 25. dne v měsíci bezhotovostně nebo osobně u vedoucí stravování.

 

V případě onemocnění dítěte je možné první den nemoci odebrat oběd do jídlonosičů, a to do 11.00 hodin. V dalších dnech nemoci na oběd není nárok.

 

Nevyzvednutý oběd, který nebyl předem odhlášen, propadá bez možnosti náhrady.

 

V dopoledních hodinách si žáci mohou koupit svačinu ve školním bufetu.

 

Školní stravování se řídí platnou vyhláškou č.107/2005Sb ze dne 25.února 2005 v platném znění.

 

Pro snadnější komunikaci můžete vedoucí stravování nahlásit svou emailovou adresu.  

 

Srdečně zveme všechny strávníky!

Výňatek - Vnitřní řád - školní jídelna - k nahlédnutí zde

Oznámení

Prosíme rodiče, zda by mohli ještě jednou zvážit možnost bezhotovostní platby za stravné.
 

Vždy je nutné zřídit souhlas s inkasem pro daný účet, patřičnou výši finančního limitu na stravné a dodat číslo platebního účtu ved.školní jídelny.
 

Při způsobu této platby se vyhneme opožděným platbám a nepříjemnému upozornění, zda jste stravné již zaplatili nebo ne.

 

č.ú.při souhlasu s inkasem u České spořitelny


0100036991/0800 Zš a Mš (společný sběrný účet pro žáky ZŠ i MŠ)

 

č.účtu školy pro svolení k inkasu u jiné banky:

                
111072023/0300

 

Děkuji za pochopení Vedoucí školní jídelny

   

.