ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Projekty

  Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů i na práci s dítětem naše školka nazvala: „Spolu si hrajeme a mluvíme“   Naše školka uspěla stejně jako loni se žádostí o finanční podporu z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce...
Naši MŠ navštěvuje 1 dítě - Ivanka - se speciálními zdravotními potřebami, které byla přidělena asistentka pedagoga. I když máme školku dobře vybavenou pomůckami, přesto jsme si přáli dokoupit  několik pomůcek, které by obohatily naši práci, mohla by je využívat jak Ivanka, tak i ostatní děti....
    "Já jsem bílá kočička      naučím vás slovíčka,           budeme si spolu hrát,      říkat, zpívat, tancovat." Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do...