ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Informace pro rodiče

KERAMIKA V ČERVNU

29.05.2019 07:24
bude v úterý 4.6.2019.

Kalendář akcí

je pro všechny děti ze školky připraven na pátek 11.6.2019.  Cíl - den s Benžím a Elsou v Karolince "na Horebečví". Podrobné informace naleznete v šatnách MŠ.

je připraveno pro všechny děti a rodiče z náší školky na pátek 21.6. v 15.15.hod. ve vestibulu ZŠ. Podrobné informace naleznete na nástěnkách v šatnách.

Aktualitky 2018/2019

Zatím, co se v pátek 26.4. děti 2.třídy věnovaly sportování na školním hřišti, maláčci se vydali společně s p. učitelkami na  návštěvu k panu Měkynovi, jehož koníčkem je chov exotického ptactva. K vidění byly andulky, kanárci, korely, holubi, o  kterých jim pan Měkyna krátce povyprávěl –...
Děti z naší školky rády sportují a proto jsme se v pátek 26.4. sešli na školním hřišti s panem učitelem Mgr. M. Šírou, který dětem 2.třídy MŠ vysvětlil a ukázal, jaké disciplíny děti čekají na připravovaných atletických závodech s názvem „Memoriál Cyrila Macha“. Celá třída si pod vedením p. uč....

Hody, hody, doprovody...

09.05.2019 07:38
Jaro už je v plném proudu a my jsme ani při všech  ostatních aktivitách nezapomněli  na jarní svátky –  Velikonoce. Pilně jsme zdobili vajíčka a učili se básničky a říkadla. Také jsme si v  1. třídě upekli s paní učitelkou velikonoční perníčky a ve 2. třídě beránka. Moc nám to...

Vítání občánků

09.05.2019 07:38
Na jaře opět proběhlo vítání nových občánků naší obce. Protože se narodilo více dětí, muselo se uskutečnit ve dvou  termínech. Poprvé v neděli 31.3. a  podruhé v neděli 28.4. Ze všech nových kamarádů máme radost a proto jsme je svým  programem přivítali mezi nás a přejeme jim zdraví...

Škola nanečisto

09.05.2019 07:37
Zápis do 1. třídy máme úspěšně za sebou a proto si  od 10.4. každou středu hrajeme na školáky. Začala nám totiž tzv. „škola nanečisto.“ Chodíme na návštěvu do 1. třídy s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Kramolišovou a zkoušíme si, jak se sedí v lavici a jak to ve škole probíhá. Díky tomu v...

Beseda s myslivcem

09.05.2019 07:36
Ve čtvrtek 4.4. proběhla v mateřské škole beseda s myslivcem, panem Josefem Skalíkem. Děti pozorně sledovaly vyprávění zkušeného pana Skalíka o přírodě i o životě zvířat, se kterými se  můžeme setkat v našem bezprostředním okolí. Pan Skalík přinesl na ukázku různé předměty, např. srnčí parůžek...

Zápis do 1. třídy

09.05.2019 07:35
Úterý 2.4. vyhlíželi naši předškoláci s velkým očekáváním. Konal se totiž zápis do 1. třídy, který probíhal současně ve dvou třídách podle předem stanoveného  harmonogramu. Děti byly slavnostně naladěny, některé měly trochu trému, jiné  projevovaly více sebevědomí. Všechny se ale snažily...

Zimo, zimo, táhni pryč!

26.04.2019 07:40
Tuhle básničku jsme si recitovali ve středu 20. března cestou do Olší. Měli jsme totiž důležitý úkol – vyprovodit zimu z našeho kraje, aby mohlo konečně nastoupit jaro. Děti v obou třídách se na to připravovaly, mladší děti si vyráběly malé „Mařenky“  a velcí i malí s pomocí paní učitelek...
Ve  středu 6. března naši předškoláci navštívili kamarády v 1. třídě ZŠ. Paní učitelka Mgr. Sylva Kaňáková jim společně s dětmi předvedli, co všechno se už naučili, jak jim jde čtení, psaní a jiné dovednosti. Ve škole se nám líbilo, zjistili jsme totiž, že se tu nemáme čeho bát a že učení může...
Školní rok se už dostal do své druhé poloviny a  pomalu se blíží zápis do první třídy. Proto se v úterý  5. března konala v jídelně mateřské školy beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, které se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová, paní učitelka ZŠ  Mgr. Jarmila Kramolišová a...

Návštěva knihovny

26.04.2019 07:38
Protože v březnu slaví svátek všechny knihy, vypravily se ve čtvrtek 14. března postupně děti z obou tříd na návštěvu do Karasovy knihovny. Děti jsme předem seznámily s tím, kdo to byl spisovatel Josef František Karas, po kterém se knihovna jmenuje. Na vycházkách také pravidelně sledujeme...
K nám sice nepřiletěl skřivan, ale zato nás navštívil někdo jiný. Předjaří jsme  ve školce přivítali s naší novou kamarádkou. V pondělí 4. března k nám totiž přijela na návštěvu paní Nová s fenkou Tessií, která je vycvičená k záchraně lidí. Tessinka nám předvedla, jak umí poslouchat povely své...
 Většina z našich dětí už překonala období nemocí a začali  jsme se  vracet do školky. Potřebovali jsme se trochu rozveselit a proto k nám přijeli členové divadla Smíšek s pohádkou „Kilián z planety Bela.“ Sledovali jsme návštěvu kluka Kiliána na naší Zemi, kde měl za úkol pomáhat...

Karneval, to je bál...

07.03.2019 07:30
Tuhle písničku jsme si prozpěvovali celý týden, protože v neděli 24. února se skutečně v tělocvičně  karneval konal. Rodičům  nastaly starosti s chystáním masek, ale i my ve školce jsme se poctivě připravovali. Učili jsme se písničky, vyráběli masky z různých materiálů a zkoušeli jsme...
 Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školky plni zážitků a dojmů. Těšili jsme se na kamarády, se kterými jsme se o ně museli podělit. Vždyť většina z nás našla pod stromečkem to, co jsme si přáli. Leden nás také obdaroval bohatou sněhovou nadílkou. Zatímco dospělým sníh spíše...
1 | 2 | 3 >>