ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vaše náměty na doplnění webových stránek pište na webmaster@zshutisko.org

Zajímavé tipy budou prokonzultovány s vedením ZŠ a MŠ.

Školní rok 2019/2020

ZAČNE v pondělí 2. 9. 2019.

Sraz před školou v 7:30.

ŠKOLNÍ WI-FI

Naše škola využívá dvě paralelní wi-fi sítě. Jedna je pro vnitřní potřeby školy a druhá je veřejná s omezenou rychlostí stahovaných dat, ke které mají žáci a další osoby přítomné v budově školy volný přístup. Toto rozhodnutí je plně v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 školského zákona, podle něhož má ředitel školy plnou pravomoc rozhodovat ve věcech vzdělávání a školské služby. Ustanovení školního řádu pro používání elektronických přístrojů žáky stanovuje tato pravidla: "V průběhu vyučovací hodiny mají žáci mobilní telefony vypnuty a v odůvodněných případech lze požádat vyučujícího učitele o výjimku; dále je žákům zakázáno pořizovat obrazové a zvukové nahrávky v prostorách školy."
V souladu s modernizací vzdělávání ve školách se i naše škola zapojila do několika projektů a vzdělávacích akcí, kdy pedagogové používají společně s žáky ke vzdělávání aplikace, kde je on line připojení k internetu nutností. Stránky s nebezpečným a ohrožujícím obsahem jsou správcem sítě blokovány. Není nutností používat ve škole "chytré" telefony. Pro výuku škola disponuje vlastními přístroji. Pak je zcela na zvážení zákonných zástupců, jestli vůbec, a případně jaký přístroj svému dítěti pořídí.
Pouhým vypnutím jednoho zdroje informací (wi-fi ve škole) nezabráníme, aby se děti dostaly k informacím jinde, proto je na místě především důsledná výchova, a to jak ze strany školy, tak především ze strany rodičů... 


Šárka Gajová, ředitelka školy

    

Ocenění společnosti Scio