ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 

 

 

Plán hlavních akcí pro školní rok 2019/2020

 
Září branný závod
plávání pro 1. - 5. třídu
třídní schůzky
třídnické hodiny
Říjen plavání pro 1. – 5. třídu
Den stromu
sběr starého papíru
zahájení sběru PET lahví
Přírodovědný klokan
Planeta Země 3000
Listopad uspávání broučků
posezení u cimbálu
dětský vánoční jarmark
třídní schůzky
třídnické hodiny
Prosinec mikulášská nadílka
vánoční dopoledne
vánoční koncert
Leden lyžařský výcvik pro 7. a 5. ročník
kurz bruslení pro 2. a 3. třídu
třídní schůzky
Únor sněhovánky
dětský maškarní karneval
třídnické hodiny
Březen Den učitelů
Matematický klokan
velikonoční dílny
třídní schůzky
Duben Den Země
sběr papíru
škola nanečisto
zápis do ZŠ
Memoriál Cyrila Macha
Pythagoriáda
Třídnické hodiny
Květen Den matek
ukončení sběru PET lahví
předtaneční
Červen Zlatá srnčí trofej
Den dětí
třídní schůzky
třídnické hodiny