ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Archiv 2019/2020

Hromadné rozhodnutí o přijetí do 1. třídy.
Na skok ve světě fantazie se ocitli žáci 7. třídy, kteří byli pozváni do místní Karasovy knihovny. Tam je očekávala paní knihovnice z Rožnova pod Radhoštěm. Chlapci a děvčata se usadili na připravené židličky a jejich pozornost upoutala obrazovka na protější stěně, kde se už objevilo téma...
V pondělí 9.12.2019 uspořádalo SVČ Rožnov p. R. tradiční plavecké závody, kterého se zúčastnili i naši žáci z 1. a z 2. stupně ZŠ. Závody začaly ve 14:00 a 21 hutiských závodníků bylo připraveno zabojovat o nejlepší časy. Umístění:     1. místo: Lukáš Roučka –...

Pěvecký sbor Kapky

07.12.2019 00:00
Sváteční mikulášskou atmosféru prožily děti a dospělí v sobotu 7.12.2019 na mikulášském jarmarku.  Nechyběly stánky, občerstvení a také vystoupení Soláňku a dětského pěveckého sboru Kapky. Děti zazpívaly mikulášské, zimní písně, nechyběly básničky s mikulášskou a vánoční tématikou....
Trochu to připomíná název pohádky, ale je to jen připomenutí události, která proběhla na naší škole ve čtvrtek 5. prosince 2019. V tento den k nám přišel Mikuláš se svou družinou. A jako v minulých letech si tuto akci vzali za svou chlapci a děvčata z devátého ročníku. Už dlouho...
ISŠ – COP aneb Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí. Tak tam jsme se vydali ve středu 4. prosince 2019 se žáky osmé a deváté třídy. Přijel pro nás zvláštní autobus, a tak jsme to měli se vším pohodlím. Po příchodu ke škole nám bylo jasné, že tu zdaleka nebudeme...

Beseda v knihovně

29.11.2019 00:00
V pátek 29.11. navštívili naši třeťáci besedu v Karasově knihovně. Prostřednictvím knížek regionálních autorů děti poznávaly místo, kde žijí – historii, obyvatele, místa a nářečí v okolí Radhoště. Seznámily se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, bájnými a...

Vánoční jarmark

29.11.2019 00:00
Na tradiční vánoční jarmark se celá škola připravuje velmi intenzivně již několik týdnů předem. Letos se Vánoční jarmark konal ve čtvrtek 28.11. a pátek 29.11. Hala školy byla vánočně vyzdobena, provoněna a návštěvník se mohl zaposlouchat do vánočních melodií, obdivovat nádherné vánoční věnce,...
Říjen je měsícem, kdy si lidé připomínají, jak jsou stromy v našem životě důležité. Někdo je bere jako průmyslovou surovinu, jiní jako okrasné dřeviny. O stromech se také říká, že jsou to „plíce Země“. Mně připadají jako svědkové času, který uplynul, a událostí, které na různých místech...

Slavnost Slabikáře

22.11.2019 00:00
Pátek 22.11.2019 byl pro prvňáčky slavnostním dnem. Každý se těšil, protože si měl ze školy odnést svou první velkou knížku. Získání této knihy ale nebylo vůbec jednoduché. Nejdříve museli všichni splnit osm úkolů, které si pro ně připravila zlá čarodějnice, když začarovala ,,Chytré království“....
1 | 2 | 3 >>

Archiv MŠ 2018/2019

Zatím, co se v pátek 26.4. děti 2.třídy věnovaly sportování na školním hřišti, maláčci se vydali společně s p. učitelkami na  návštěvu k panu Měkynovi, jehož koníčkem je chov exotického ptactva. K vidění byly andulky, kanárci, korely, holubi, o  kterých jim pan Měkyna krátce povyprávěl –...
Děti z naší školky rády sportují a proto jsme se v pátek 26.4. sešli na školním hřišti s panem učitelem Mgr. M. Šírou, který dětem 2.třídy MŠ vysvětlil a ukázal, jaké disciplíny děti čekají na připravovaných atletických závodech s názvem „Memoriál Cyrila Macha“. Celá třída si pod vedením p. uč....

Hody, hody, doprovody...

09.05.2019 07:38
Jaro už je v plném proudu a my jsme ani při všech  ostatních aktivitách nezapomněli  na jarní svátky –  Velikonoce. Pilně jsme zdobili vajíčka a učili se básničky a říkadla. Také jsme si v  1. třídě upekli s paní učitelkou velikonoční perníčky a ve 2. třídě beránka. Moc nám to...

Vítání občánků

09.05.2019 07:38
Na jaře opět proběhlo vítání nových občánků naší obce. Protože se narodilo více dětí, muselo se uskutečnit ve dvou  termínech. Poprvé v neděli 31.3. a  podruhé v neděli 28.4. Ze všech nových kamarádů máme radost a proto jsme je svým  programem přivítali mezi nás a přejeme jim zdraví...

Škola nanečisto

09.05.2019 07:37
Zápis do 1. třídy máme úspěšně za sebou a proto si  od 10.4. každou středu hrajeme na školáky. Začala nám totiž tzv. „škola nanečisto.“ Chodíme na návštěvu do 1. třídy s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Kramolišovou a zkoušíme si, jak se sedí v lavici a jak to ve škole probíhá. Díky tomu v...

Beseda s myslivcem

09.05.2019 07:36
Ve čtvrtek 4.4. proběhla v mateřské škole beseda s myslivcem, panem Josefem Skalíkem. Děti pozorně sledovaly vyprávění zkušeného pana Skalíka o přírodě i o životě zvířat, se kterými se  můžeme setkat v našem bezprostředním okolí. Pan Skalík přinesl na ukázku různé předměty, např. srnčí parůžek...

Zápis do 1. třídy

09.05.2019 07:35
Úterý 2.4. vyhlíželi naši předškoláci s velkým očekáváním. Konal se totiž zápis do 1. třídy, který probíhal současně ve dvou třídách podle předem stanoveného  harmonogramu. Děti byly slavnostně naladěny, některé měly trochu trému, jiné  projevovaly více sebevědomí. Všechny se ale snažily...

Zimo, zimo, táhni pryč!

26.04.2019 07:40
Tuhle básničku jsme si recitovali ve středu 20. března cestou do Olší. Měli jsme totiž důležitý úkol – vyprovodit zimu z našeho kraje, aby mohlo konečně nastoupit jaro. Děti v obou třídách se na to připravovaly, mladší děti si vyráběly malé „Mařenky“  a velcí i malí s pomocí paní učitelek...
Ve  středu 6. března naši předškoláci navštívili kamarády v 1. třídě ZŠ. Paní učitelka Mgr. Sylva Kaňáková jim společně s dětmi předvedli, co všechno se už naučili, jak jim jde čtení, psaní a jiné dovednosti. Ve škole se nám líbilo, zjistili jsme totiž, že se tu nemáme čeho bát a že učení může...
Školní rok se už dostal do své druhé poloviny a  pomalu se blíží zápis do první třídy. Proto se v úterý  5. března konala v jídelně mateřské školy beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, které se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová, paní učitelka ZŠ  Mgr. Jarmila Kramolišová a...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Archiv 2017/2018

V této rubrice nejsou žádné články.