ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ARCHIV 2014/2015

Výsledky naleznete zde.
Celkem bylo nasbíráno 3 979 kg, tedy skoro  čtyři tuny. Nejlépe sbírající třídy byly tyto:  9. třída – průměr na 1 žáka 30,3 kg, 5. třída – 30,2 kg,                8. třída – 26,4 kg, 2. třída – 25,2...

Okrskové kolo ve florbalu

24.11.2014 09:00
V úterý 11. 11. se také konala soutěž ve florbalu. 8 žáků z 6. a 7. třídy společně s panem učitelem Šírou vyrazili na Dolní Bečvu, kde se konalo okrskové kolo. Naši žáci se postupně utkali se sportovci ze ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská. Ač se všichni velmi snažili...

Šarm v základní škole

24.11.2014 08:59
6.listopadu v poledních hodinách došlo ve vestibulu naší školy k zvláštnímu úkazu. Rychlá chůze mnohých  hochů se zpomalila, protože na oběd přicházely krásné mladé dívky se slavnostními i sportovními účesy. Byly půvabně nalíčeny a teprve při bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná...

Exkurze v zámku Lešná

07.11.2014 10:11
29. října, kdy někteří ještě užívali podzimní dny volna, se děti ze školní družiny vypravily do Lešné u Valašského Meziříčí na zámek a navštívili „křehký svět motýlů“. Děti si prohlédly rozsáhlou výstavu motýlů, dověděly se, jak se motýli chytají a uchovávají. Potom pracovaly ve skupinkách a lupami...

Den stromů

06.11.2014 07:46
Připomínat si Den stromů, to už patří k několikaleté tradici hutiské školy. Žáci se svými učiteli téma využívají v různých předmětech jako je výtvarná výchova, jazyk český, hudební výchova apod. Nejoblíbenější jsou ovšem soutěže. Ty letošní byly dvě – výtvarná a fotografická. Tématem výtvarné...
V týdnu od 13. – 17. října se děti školní družiny utkaly ve speciálním sportovním pětiboji. Soupeřily v disciplínách – běh, skok do dálky, opičí dráha, hod na cíl a stavba komínu z kostek. Účast v těchto pěti dnech byla vysoká, nálada výborná a výkony vynikající. Všechny děti...

Přírodovědný klokan

27.10.2014 09:11
Opět k nám do školy doskočila soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěže proběhla ve středu...

Osmáci na „kurzu“

21.10.2014 06:50
Ve čtvrtek 9. 10. 2014 hned po vyučování se osmáci se svou třídní učitelkou sešli u hutiského koupaliště Odpoledne jim totiž začínal stmelovací pobyt, který až do pátečního odpoledne probíhal v penzionu Eva v Hutisku-Solanci Pod Kání. Po příchodu na toto místo se seznámili...
V pátek 10. října se žáci naší školy zúčastnili již podruhé unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Žáci 7. třídy měli možnost sledovat dokumentární pořad cestovatelů po Indonésii a prohlédnout si známé i méně známé oblasti této části světa. Mohli se seznámit s životem lidí...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>