ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

To, že se ceny stravného mohou lišit oproti jiným mateřským školám je způsobeno tím, že se

ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec je plátcem DPH.

 

Informace k výši stravného v MŠ Hutisko-Solanec od 1.2.2013

       
                   
    Původní limity Nové limity   Normativ dle vyhlášky     Současné ceny
                   
Strávníci do 6 let        Celodenní docházka do MŠ      Rodiče platí   
Snídaně   5,50-10,50 Kč 7-13 Kč            
Přesnídávka 4,50-7 Kč 6-9 Kč   7 Kč (6-9 Kč)        
Oběd   11-20 Kč 14-25 Kč   19 Kč (14-25 Kč)        
Svačina   4,50-7 Kč 6-9 Kč   6 Kč (6-9 Kč)        
Večeře   9,50-14,50 Kč 12-19 Kč            
Na nápoje 2-4 Kč 3-5 Kč   3 Kč (3-5 Kč)        
Celkem (celodenní) 35-59 Kč 45-75 Kč            
                   
Celkem         35 Kč     39 Kč  
                   
Strávníci 7 - 10 let       Celodenní docházka do MŠ      Rodiče platí   
Snídaně   7-11,50 Kč 9-15 Kč            
Přesnídávka 5,50-9,50 Kč 7-12 Kč   7 Kč        
Oběd   13,50-26 Kč 16-32 Kč   21 Kč (stejná cena jako ZŠ)        
Svačina   4,50-7 Kč 6-10 Kč   6 Kč (6-9 Kč)        
Večeře   11-20 Kč 14-25 Kč            
Na nápoje 3-5 Kč 3-5 Kč   3 Kč (3-5 Kč)        
                   
Celkem (celodenní) 41,50-74 Kč 52-94 Kč            
Celkem         37 Kč     41 Kč

 

Upozornění

Při zvýšení ceny stravného od měsíce února 2013 je automaticky dopočítáván doplatek zálohy na stravné.

Tento doplatek činí 20 pracovních dnu x 2Kč.

Proto se stravné za měsíc únor liší od částky odebraných obědů + záloha.

 Od 1.1.2012 platí při odhlašování obědů stejná pravidla jako v ZŠ.

 

Obědy se odhlašují vždy den předem do 12.00 hod.:

  • do bloku na nástěnce (každá stránka je označena datem, zapsat vždy na všechny dny např. pokud chcete dítě odhlásit na 3 dny, musíte jeho jméno napsat na 3 stránky)
  • osobně ve třídě, ale vždy dopsat do bloku, pouze do 12.00 hod.
  • telefonicky na tel. vedoucí stravování 571 644 362 nebo 607 545 610

Při onemocnění dítěte si lze jen první den nemoci oběd vyzvednout v 11.00 hod. do jídlonosiče nebo jídlonosič přinést ráno a odpoledne si ho vyzvednout, paní kuchařka chystá obědy do jídlonosičů v 11.00 hod.

Pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 Vyhl. č. 107/2005 Sb). Na další dny nepřítomnosti dítěte ve škole musí zákonný zástupce obědy vždy nejméně den předem odhlásit. Pokud máte v době nemoci více neodhlášených obědů, bude k nim připočítána režie 32 Kč.

Vnitřní řád - k nahlédnutí zde