ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

Tradiční akce školky

ZÁŘÍ:

Schůzka s rodiči

Předplavecký výcvik dětí s výukou - září až listopad

Branný den

ŘÍJEN:

Vitání občánků - vystoupení dětí MŠ v obci

Loučení s broučky - společná akce ZŠ a MŠ

Den stromů


LISTOPAD:

Tématická vycházka "Zamykání lesa"

Návštěva ZŠ v MŠ

PROSINEC:

Mikulášská nadílka

Tématická vycházka "Vánoční stromeček pro zvířátka"

Pečení vánočního cukroví

Vánoční besídka

Vánoční koncert v kostele

LEDEN:

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Lyžařský kurz


ÚNOR:

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Dětský karneval v ZŠ - spol. akce ZŠ a MŠ

BŘEZEN:

Vítání jara, Velikonoce

Návštěva knihovny


DUBEN:

Den Země

Beseda s myslivcem, návštěva krmelce

Škola nanečisto

Zápis do MŠ

KVĚTEN:

Besídka ke Dni matek v MŠ

Vystoupení dětí MŠ ke Dni matek v obci

Vystoupení dětí MŠ ke Dni matek pro Klub důchodců

Memoriál Cyrila Macha

Sportovní dopoledne 1.třídy

Děti zpívají a tančí

ČERVEN:

MDD - zábavné dopoledne, soutěže, cesta za pokladem

Vítání občánků - vystoupení dětí MŠ v obci

Výlety do okolí - Soláň, Vigantice, Prostřední Bečva

Slavnostní rozloučení se školáky - Pasování na školáky - spol. akce s rodiči

Zlatá srnčí trofej

 

Návštěva divadel v MŠ - Maringotka, Myška, Beruška, divadlo Inter-bubák, Divadlo v batohu, Františkovo divadlo, Zpívánky, Valašská studna - 8xročně

Návštěvy akcí ZŠ vhodných pro děti předškolního věku - např. výstavy, koncerty, divadelní představení, kouzelník, šermíři, přehlídka dravých ptáků, muzikály, cvičení hasičů apod. - celoročně