ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Závod všestrannosti mládeže v Rožnově pod Radhoštěm

12.06.2015 14:27

Ještě koncem května (29. 5.) se tým žáků 7. třídy zúčastnil Závodu všestrannosti mládeže, kterého se zúčastnilo smíšené čtyř-členné družstvo ve složení: David Janíček, Vít Žemba, Lenka Jemelková a Dominika
Vančurová. Družstvo běželo po vyznačené trase a na jedenácti stanovištích plnilo různé úkoly tak, aby dosáhlo co nejmenšího počtu ztrátových bodů a doběhlo v co nejlepším čase. Trať byla dlouhá přes 4 km a fyzicky
značně náročná.

Družstvo na trati plnilo tyto úkoly - střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, zhup na laně přes vodní příkop, přeručkování po laně přes řeku Bečvu, sjezd po laně na horolezeckém sedáku, zdolání vodního toku na
raftu, orientace mapy, práce s buzolou, odhad vzdálenosti, topografické značky, dopravní značky, pravidla silničního provozu, zdolávání překážek na horském kole, základy první pomoci, třídění dopadu, znalosti o chráněné floře a fauně a CHKO.

Naši žáci bojovali a umístili se na krásném 2. místě. Všem gratulujeme a děkujeme pořadatelům této akce - Městská policie Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s HS města Rožnova p. R. a Policií ČR.