ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Září v MŠ

04.01.2020 19:13
Září – na léto jde stáří... 

Za letošními prázdninami jsme všichni museli udělat definitivní tečku a zůstanou pro nás už jen hezkou vzpomínkou. Nám to ale nevadí – s plným nasazením jsme vstoupili do nového školního roku. Nově příchozí děti s pomocí paní učitelek zvládají pobyt bez maminek a zvykají si na nové prostředí. Ty starší se konečně dočkaly setkání se svými kamarády, které neviděly několik týdnů. Pro předškoláky je připraveno několik zájmových kroužků. Jako každý rok jsme už v září začali jezdit na krytý bazén do Rožnova na kurz plavání. Děti jsou nadšené a zvládají bez problémů výuku i sebeobsluhu. Zájemce čeká keramický kroužek, který povede Mgr. Jan Trlica ze SVČ Rožnov p. R. V lednu je připraven lyžařský kurz u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Logopedii tento školní rok povede paní Mgr. Pavla Vašenková. Přejeme všem dětem, aby byly ve školce spokojené, měly dobré kamarády a hodně zajímavých aktivit.

 Zábavné sportovní dopoledne

Protože naše děti mají rády pohyb už odmalička, připravil pro ně pan učitel Mgr.Miroslav Šíra v úterý 17. září zábavné sportovní dopoledne v tělocvičně. Na začátek zvolil pohybovou hru „ Na piráta“, kdy děti musely přenášet ulovené rybičky – barevné míčky – na druhý konec tělocvičny a nesměly se nechat chytit pirátem, kterého představoval pan učitel. Potom si děti vyzkoušely poskoky, cval stranou a různé druhy chůze motivované zvířátky. I když ve školce cvičíme každý den, takový prostor nemáme, což se dětem velmi líbilo. Následovaly závodivé hry v družstvech, ve kterých samozřejmě vyhráli všichni účastníci. Vrcholem byla zábavná překážková dráha s použitím zajímavého nářadí a pomůcek. Děti překračovaly a přeskakovaly nízké i vyšší překážky, házely míčky na cíl a chodily po laně. Potom přeskakovaly pohybující se lano, které se proměnilo na hada i na vlnky. Na závěr přišel na řadu strečink pro uvolnění svalů. Děti byly doslova nadšeny osobou pana učitele a jeho hezkým přístupem k nim. Jsme rádi, že si na nás udělal čas a patří mu velký dík. 

Schůzka pro rodiče

 V úterý 17. září odpoledne se konala v jídelně MŠ schůzka pro rodiče, které se zúčastnily paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová, vedoucí učitelka paní Dana Klimková a vedoucí školního stravování paní Eva Vičanová. Rodiče byli seznámeni se školním řádem a s ostatními důležitými informacemi , týkajícími se mateřské školy. 

Dobrou noc, broučci! 

Světla valem ubývalo a tmy přibývalo, proto se broučci rozhodli, že se ještě jednou sejdou v pátek 27. září. Před školou je tradičně čekala spousta zábavných úkolů, které pro ně přichystali broučci a berušky z naší základní školy. Odvážní broučci, kteří se soutěží zúčastnili, získali do své kartičky razítko za každý splněný úkol. Mezitím se setmělo a začaly se rozsvěcovat lampiony – jedno světýlko krásnější než druhé. Broučci poctivě svítili cestou po Hutisku, jak se na pořádné broučky sluší, aby nebylo pochyb, že se chystají k zimnímu spánku. Na ty, kteří vydrželi a dorazili s rodiči na výletiště na Posklu, čekali členové skupiny Boca Fuego. Nezklamali a předvedli jako pokaždé krásnou ohňovou show. Za odměnu zase oni posvítili broučkům na cestě do postýlek. Tak tedy dobrou noc a krásné sny, milí broučci!