ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Září v MŠ

02.11.2016 05:06

"Já se těším do školky na kluky a na holky.

Ať je léto, nebo zima, v naší školce je vždy prima."


To si říkaly děti, které nastupovaly 1.září do mateřské školy. Ty, které šly poprvé, byly zvědavé, jak to ve školce vypadá a jaké budou jejich paní učitelky. Sem tam ukápla nějaká ta slzička nejen dětem, ale i maminkám. Po měsíční docházce do MŠ děti brzy zjistily, jak je jim v kolektivu jejich vrstevníků dobře. Každý si našel svého kamaráda nebo kamarádku, poznali, kolik hraček a her mohou využít, kolik činností na ně každý den čeká. No prostě po měsíci děti zjistily, že v naší školce je opravdu prima.

Také předškoláci šli do školky zvesela, už dobře znali prostředí MŠ a těšili se na naši prima školku. Pro tyto děti je připraveno v tomto školním roce plno nadstandardních a mimoškolních aktivit. Během prvního týdne začal plavecký výcvik. Děti jezdí na bazén do Rožnova, kde se pod vedením paní instruktorky hravou formou učí plavat. Každý měsíc si mohou předškoláci rozvíjet tvořivost a fantazii při práci s keramickou hlínou.

Několik dětí navštěvuje v odpoledních hodinách učebnu ZUŠ a seznamuje se s hrou na zobcovou flétnu.

V letošním školním roce mají rodiče možnost se svým dítětem navštěvovat i paní logopedku Mgr. Petru Volnou přímo v naší škole.

V lednu proběhne ve Velkých Karlovicích lyžařský kurz, kterého se zúčastní 14 dětí.

Během září proběhl ve školce pro zájemce o screeningové šetření sluchu a sluchového vnímání předběžný průzkum. Vyšetření sluchového vnímání proběhne v MŠ 17.10. v 9.00 hod.

Pěknou tečkou tohoto měsíce byl "branný den", který začal ráno evakuačním cvičením a potom se obě třídy vydaly do přírody zdolávat přírodní překážky a rozšiřovat poznatky o stromech, rostlinách a zvířatech. Nezvyklé dopoledne se dětem líbilo a po namáhavém výkonu byly děti odměněny malou sladkostí.

Podobných akcí zažijeme spolu s dětmi ještě mnoho, a proto dětem přejeme krásný a pohádkový školní rok v naší prima školce.Renáta Mikulenková