ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Září v MŠ

01.10.2015 18:56

A je po prázdninách!

S novým školním rokem přišly i nové změny v naší školce. Do ZŠ odešlo 22 dětí a stejný počet nových dětí nastoupil do MŠ, z toho 3 nové děti do 2.třídy a
19 nových dětí do 1.třídy. Děti se celkem dobře zadaptovaly na nové prostředí i kolektiv MŠ. Ukáplo sice i pár slziček, ale vzhledem k širokému výběru
hraček a pestrému programu se děti zabavily a na slzičky už ani nepomyslely. V předškolní třídě děti začaly navštěvovat zájmové kroužky.


Divadlo

Již ve druhém týdnu naši MŠ navštívilo divadlo s programem "Těšíme se do školky." V tomto programu byla zařazena spousta písniček a krátká pohádka,
ve které si děti připomněly základní pravidla chování jako je např. pozdravit a poděkovat, což bylo na začátku školního roku pro naše děti velmi přínosné. V tomto pořadu mohly děti vidět i malou fenku Amálku, která jim předvedla, že i pejsci se mohou mnoho naučit.


Rodiče byli informováni

22.září proběhla informativní schůzka s rodiči, na které byli rodiče seznámeni se školním řádem a byly jim poskytnuty informace týkající se stravného, školného, nadstandardních aktivit a provozu školky.


Branný den

ZŠ také již tradičně pořádá v měsíci září branný závod, ke kterému se připojujeme i my z mateřské školy. Děti z 1.třídy si na tento den
připravily brannou vycházku na Posklu, kde zdolávaly různé přírodní překážky, kterými byla procvičena převážně hrubá motorika. Předškoláci se také vydali
zdolávat nejen přírodní překážky, ale i nejrůznější vědomostní úkoly.


Pony den

Září jsme zakončili pěknou akcí s názvem "Pony den", kde dětem firma Dendros Bohemia představila dřevěnou stavebnici, která u dětí rozvíjí představivost, tvořivost, zručnost, konstruktivní a logické myšlení. Z této stavebnice vytvářely různé stavby a dopravní prostředky, které si v zábavných soutěžích i samy
vyzkoušely. Tato akce se velmi povedla a děti si z ní odnesly i dárečky. 

                                                          

Přejeme všem dětem, aby se jim letošní školní rok vydařil a v naší MŠ zažili spoustu legrace, zábavy a potěšení.  

                                                                                                                      Zuzana Pavlátová