ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis ze 5. jednání Žákovské rady dne 08. 02. 2013

28.02.2013 08:34

 

Přítomni:         Mgr. Šárka Gajová

                        Mgr. Barbora Hanslianová

                        Viktor Vardžák

                        Anna Sekyrová

                        Sabina Škrobánková

                        Lucie Hatlapatková

                        Leoš Cáb

                        Mikuláš Šulák

                        Karolína Nováková

 

Žákovská rada projednala:

  • poděkování žákům za pomoc při zápisu do 1. třídy a reprezentaci školy
  • hodnocení patronátu 9. třídy nad prvňáčky
  • návrhy fotografů na zhotovení fotek na konec školního roku
  • návrh poplachového cvičení
  • zvířátko ve třídě
  • nové zámky na šatnové skříňky
  • pozvánka na Karneval
  • divadelní představení
  • předtaneční žáků 9. ročníku

 

Závěry z porady ŽR:

Vedení školy poděkovalo prostřednictvím volených zástupců všem, kteří se aktivně podíleli na akcích organizovaných školou a aktivně přistoupili ke sportovní reprezentaci školy.

Všichni zúčastnění hodnotí spolupráci žáků 1. a 9. třídy velmi kladně.

Zástupci Žákovské rady přednesli návrhy fotografů, kteří by měli zhotovit fotky na konci školního roku. Vedení školy projedná tyto návrhy s ostatními pracovníky školy.

Žákovská rada navrhuje uskutečnit v jarních měsících branné cvičení spojené s nácvikem evakuace školy.

Volení zástupci jednotlivých tříd se informovali na možnost mít ve třídě svého mazlíčka (zvířátko) – vedení školy stanovilo pravidla, kdy je možné mít svého mazlíčka ve třídě.

Vedení školy informovalo ŽR o plánované změně při odkládání věcí v šatnových skříňkách.

Všichni přítomní byli pozváni na únorovou akci – Karneval.

Vedení školy ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky informovalo ŽR o divadelních představeních plánovaných na 2. pololetí školního roku (ve škole i divadlech).

Zástupkyně 9. ročníku informovala vedení školy o organizaci a harmonogramu předtanečních a věnečku pro žáky 9. ročníku.

Zapsala:  Mgr. Šárka Gajová