ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis ze 4. jednání Žákovské rady dne 11. 01. 2013

24.01.2013 15:13

 

Přítomni:         Mgr. Šárka Gajová

                        Viktor Vardžák

                        Sabina Škrobánková

                        Lucie Hatlapatková

                        Leoš Cáb

                        Karolína Nováková

 

Žákovská rada projednala:

  • žáci se budou aktivně podílet na výzdobě tělocvičny a školy – školní ples
  • organizace zimní olympiády v Makově
  • společné hodnocení akcí ke konci kalendářního roku
  • pomoc žáků 9. ročníku při realizaci zápisu dětí do 1. třídy
  • organizace lyžařského výcviku
  • SCIO testy u žáků 9. ročníku
  • návrhy na fotografování ke konci školního roku
  • rozšíření nabídky bufetu
  • zapojení žáků do soutěžních aktivit

 

Závěry z porady ŽR:

V pátek před konáním plesu se žáci aktivně zapojí do přípravy tělocvičny pro konání plesu.
 

Do Makova pojede reprezentační výběr žáků z jednotlivých ročníků v počtu 24 -26. Doprovod budou tvořit učitelé školy.
 

Akce k ukončení roku byly hodnoceny velmi kladně, všichni byli spokojeni jak s průběhem jednotlivých akcí, tak i se zapojením žáků školy.
 

Pomoc při zápisu je již tradicí a žáci s tímto počítají.
 

Výcviku se zúčastní žáci 7. ročníku v areálu na Soláni a instruktory budou pedagogičtí pracovníci školy.
 

SCIO testy v 9. ročníku – žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v matematice.
 

Fotografie ke konci školního roku považuje vedení školy za dokumentační a zatím není důvod tento záměr měnit na umělecký.
 

Přáním žáků je rozšířit sortiment bufetu o další druhy pečiva a pekárenských výrobků. S tímto byla seznámena vedoucí školního bufetu a rozšíření nabídky zváží.
 

Vedení školy seznámilo zástupce žáků se zapojením do soutěžních aktivit – Požární ochrana očima dětí a školní kolo recitační soutěže.
 

Zapsala:  Mgr. Šárka Gajová