ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 5. jednání Žákovské rady ze dne 10.01.2014

13.01.2014 08:03

 

Přítomni:               Mgr.Šárka Gajová

                            Zuzana Jurajdová

                            Anna Sekyrová

                            Leoš Cáb

                            Marek Wrobel

 

 

Žákovská rada projednala:

                                      -více oplatků na oběd

                                      -zhodnocení prosince-pozitivní

                                      -pololetí-vysvědčení

                                      -sběr PET láhví až do března

                                      -lyžařský výcvik 7.roč.-odložen

                                      -kurz bruslení-2.a 3. ročník

                                      -příspěvky tříd do místního zpravodaje(sloh)

                                      -matematický klokan-březen,duben

                                      -rozpíchané fotky u tělocvičny

                                      -nepořádek u šaten

                                      -jídelníček 5.ročník

                                      -recitační soutěž-konec ledna

                                      -využití nových pytlů

                                      -náhrada za učitelé,kteří půjdou do důchodu

                                      -06.02.2014 zápis do 1.tř.-případná pomoc žáků

                                      -zpracování projektu na atrium

                                      - brána u jídelny

 

Další rada určena na 07.02.2014

 

 

 

Zapsal: Leoš Cáb                                                        dne: 12.01.2014

(starosta Žákovské rady)