ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 3. jednání Žákovské rady ze dne 1.11.2013

05.01.2014 19:23

 

Přítomni:              Mgr.Šárka Gajová

                             Leoš Cáb

                             Adéla Kučerová

                             Marieta Valová

                             Anna Sekyrová

                             Zuzana Jurajdová

                             Jiří Koláček

 

Žákovská rada projednala:

                                -poděkování za pomoc i účast na branném závodě

                                -poděkováni za hry před ZŠ - broučci

                                -poděkování za sportovní soutěže i jiné

                                -poděkování za práci ke Dni stromů

                                -poděkování za sběr papíru

                                -čurbes kolem šaten

                                -zdravení cizích osob

                                -posezení u cimbálu

                                -12. 11. – třídní schůzky

                                -jarmark, další pytle po celé ZŠ

                                -čidlo na topení

                                -návrhy v čem udělat vánoční turnaje

                                -19. a 20. prosince se nebude učit

        -obědy nevyhazovat, potom bude bufet otevřený   odpoledne

                                -sítky na hlavu

                                -vitrína na poháry

                                -5.12.  ukázka kadeřnic

 

Další rada určena na 6. 12. 2013.

 

Zapsala: Adéla Kučerová                              

               (zapisovatelka ŽR)