ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 3. jednání Žákovské rady, dne 7. 12. 2012

17.12.2012 17:55

Přítomni:          Mgr. Šárka Gajová

                        Mgr. Jana Němečková

                        Anna Sekyrová

                        Sabina Škrobánková

                        Lucie Hatlapatková

                        Leoš Cáb

                        Mikuláš Šulák

Žákovská rada projednala:

  • zhasínání na chodbách, odhazování odpadků, zdravení dospělých a chování žáků v hale
  • ničení příborů ve školní jídelně
  • poděkování žákům za reprezentaci školy pří Zlínském Vorvani  a aktivní přístup žáků školy k přípravám a realizaci vánočního jarmarku
  • sportovní reprezentace školy a jejich odhlašování obědů

Návrhy Žákovské rady:

  • čipové karty místo stravenek
  • doplňování papíru na WC
  • vánoční turnaj ve stolním tenise a ve šplhu
  • vydávání školního časopisu

Závěry:

Zástupci ŽR budou informovat spolužáky o obsahu jednání a požadavcích vedení školy.

Vedení školy projedná na pedagogické radě uskutečnění vánočního turnaje a ŽR bude spoluorganizátorem, dále vedení školy bude hledat řešení pro vydávání školního časopisu a upozorní na nedostatky na WC. O zavedení čipových karet se uvažuje a do budoucna se toto řešení stane nevyhnutelné, zatím je to pro školu velký výdaj a hledá jiné možnosti v zavedení elektronické evidence ve stravování.

 

Zapsala: Mgr. Šárka Gajová