ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 1. jednání Žákovské rady dne 6. 9. 2013

09.09.2013 12:05

Přítomni:       Mgr. Šárka Gajová

                        Jirka Koláček

                        Zuzka Jurajdová

                        Anna Sekyrová

                        Marieta Valová

                        Adéla Kučerová

                        Leoš Cáb

 

Žákovská rada projednala:

  • volba předsedy a zapisovatelky
  • seznámení s povinnostmi člena ŽR
  • projednány stanovy Žákovské rady, okruhy činnosti a kompetence ŽR
  • seznámení s připravovanými akcemi školy – sběr PET lahví, branný závod
  • seznámení s postihy za ničení školního majetku
  • žádost o šetrné zacházení s opraveným a novým majetkem školy
  • vyjádření ŽR k novému systému zamykání šatnových skříní
  • nošení „šiltovek“ ve škole

 

Závěry z porady ŽR:

 

Členové ŽR souhlasí s povinnostmi, stanovami, okruhy činnosti a byli seznámeni se svými pravomocemi. Na příští jednání si připraví podněty pro vedení školy za jednotlivé třídy.

Předsedou ŽR byl zvolen Leoš Cáb a zapisovatelkou Adéla Kučerová

Vedení školy shledalo jako nevhodné nošení „šiltovek“ a nasazování kapucí během vyučování a ve školní jídelně během stravování.

K novému systému zamykání se všichni členové rady vyjádřili pochvalně a shodli se, že tento systém zamykání je lepší než předchozí.

 

Zapsala:  Mgr. Šárka Gajová