ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 1. jednání Žákovské rady 5.10.2012

07.10.2012 07:50

Přítomni:         Mgr. Šárka Gajová

                        Mgr. Jana Němečková

                        Viktor Vardžák

                        Anna Sekyrová

                        Sabina Škrobánková

                        Lucie Hatlapatková

                        Leoš Cáb

                        Mikuláš Šulák

                        Karolína Nováková

 

Žákovská rada projednala:

  • volba starosty, místostarosty a zapisovatelky
  • seznámení s povinnostmi člena ŽR
  • projednány stanovy Žákovské rady, okruhy činnosti a kompetence ŽR
  • oznámení o připravovaných kontrolách přezouvání ze strany vedení školy
  • upozornění na nevhodné chování některých žáků školy
  • seznámení s připravovanými akcemi školy – sběr, návrhy na vyhodnocování
  • ŽR připomínkovala známkování neodevzdaného úkolu
  • ŽR požadovala zdůvodnění zkrácení přestávek a znovuzavedení namazaných rohlíků ve školním bufíku i za zvýšenou cenu

 

Závěry z porady ŽR:

 

Členové ŽR souhlasí s povinnostmi, stanovami, okruhy činnosti a byli seznámeni se svými pravomocemi. Na příští jednání si připraví podněty pro vedení školy za jednotlivé třídy.

Jednou z povinností všech žáků školy je připravovat se na vyučování a součástí je i vypracování domácího úkolu. Žáci jsou předem informováni o tom, jak bude hodnocen neodevzdaný úkol a známka nedostatečná je zde na místě.

Vedení školy projedná s vedoucí bufetu možnost rozšíření sortimentu.

 

Zapsala:  Mgr. Šárka Gajová