ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis z 1. jednání Žákovské rady 11.9.2015

17.09.2015 08:30

1.    Žákovská rada 11.9.2015   

Přítomni:   Mgr. Šárka Gájová

9. třída -  Ondřej Skalík –       předseda

            8. třída -   Kateřina Londáková

            7. třída – Anna Sekyrová –     zapisovatelka      

            6. třída – Viktor Vardžák

            5. třída – Jiří Koláček      

            4. třída – Tereza Chudějová

            3. třída – Silva Václavíková                                                        

Projednáno:    

         Akce:   

Září –              branný závod 

Říjen –            sběr papíru 19. - 23.10.

            23.10. Den stromů 

            Uspávání broučků   

Listopad –       Posezení u cimbálu

            26. – 27.11. vánoční jarmark

Prosinec –       4.12. Mikuláš 

            21.12. vánoční turnaj 

            22.12. vánoční koncert 

Leden –           11. – 15. 1. lyžařský výcvik 5. + 7. třída 

Únor –            9.2. zápis do 1. třídy

            20.2. karneval

Březen –         matematický klokan 

            velikonoční dílny

Duben –          sběr papíru 18. – 22.4.

            22.4. Den Země 

            škola nanečisto

Květen –         memoriál Cyrila Macha

            Den matek  

Červen –         Den dětí  

            Zlatá srnčí trofej 

 

-          v září zájezd do Anglie

-          v říjnu zájezd do Německa

-          každé pondělí bude oběd podle žáků ( 9. tř. bude vybírat v září, 8. tř. bude vybírat v říjnu, 7. tř. bude vybírat v listopadu, atd. )

-          9.10. pojede 9.třída na technický jarmark

-          do obecní knihovny se muže chodit i přes rozkopaný pozemek

-          do venkovního atria se může chodit jen v doprovodu učitele a musí tam být ticho

-          naučná zahrada je opatřena popisky a pravděpodobně se o ni bude starat v PČ

-          budou se řešit šatny pro kluky

-          v posledním patře je nový fotbálek, musí se na něj dávat pozor

-          JE TŘEBA SE CHOVAT OHLEDUPLNĚ K HOLČIČCE S POHYBOVÝM OMEZENÍM

-          příští rada bude 9.10.