ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis do 1. třídy

09.05.2019 07:35

Úterý 2.4. vyhlíželi naši předškoláci s velkým očekáváním. Konal se totiž zápis do 1. třídy, který probíhal současně ve dvou třídách podle předem stanoveného  harmonogramu. Děti byly slavnostně naladěny, některé měly trochu trému, jiné  projevovaly více sebevědomí. Všechny se ale snažily se ctí splnit stanovené úkoly,  které jim připravily zkušené paní učitelky a za svou snahu byly odměněny dárečky.