ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zápis do 1. třídy

31.01.2014 13:28

A ten se kvapem blíží. Nad mnohým předškolákem a jeho rodiči ale visí předzvěst zápisu doslova jako hrozba. Přitom opak je pravdou! Zápis a vstup do školních lavic je pro dítě opravdu veliký krok do nového života. Měl by se proto oslavovat, hýčkat, udělat z něho skutečný zážitek. Mnozí si vzpomínky na zápis nesou v sobě ještě dlouhá léta a někteří na něj nezapomenou vůbec.

 

Na co tedy ve škole nezapomínat (nejen) u zápisu?

 

Děti jsou mnohem lépe motivované k výkonu tehdy, pokud je práce baví. O školní práci to platí dvojnásob. Učení přece nemusí být jen dřina a otrava! Pokuste se proto, dětem školu co nejvíce polidštit, nedělat z ní bubáka, děti školou nestrašit – a to ani špatnými známkami a poznámkami. Věty typu: „však počkej, tam tě naučí!“ nejsou na místě ani u starších dětí, natož u předškoláka. 

Žák se učí, pokud ho to baví, má dobrý vtah k učiteli a má školu rád… Je opravdu těžké, nemluvit o škole a o učení negativně, ale dokážete-li to, jako rodiče, uděláte pro své dítě mnohem víc, než kdybyste mu např. platili hodiny a hodiny doučování navíc. Zkuste proto dodržet jednoduché pravidlo – NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMLUVTE ŠPATNĚ O ŠKOLE A UČITELÍCH PŘED DĚTMI! Prokážete tím velikou službu především svým dětem (a koneckonců i sami sobě).

 

Všimli jste si někdy, s jakou náladou chodí do školy prvňáčci, a s jakou chodí třeba čtvrťák? Ten starší není znechucen množstvím úkolů a novou látkou, ale obrazem školy, kterým je bombardován ze všech stran. Dostane-li ale vaše dítě od vás podporu v podobě pozitivního přístupu a vaší kontroly, nemusí přijít jeho kritická puberta již na konci druhé třídy. Pomůžete-li mu nastolit v přípravě řád (režim – úkoly, příprava věcí a pomůcek) nebude ve stresu, že není dostatečně připraven, nebo že mu snad něco chybí. Důsledná kontrola je nezbytnou součástí denního rituálu přípravy do školy.

Do školy se (bohužel - naštěstí?) prostě musí. Děti toho moc nezmění. My dospělí ale můžeme udělat hodně! Je jen na nás, jakou cestu si vybereme.

Chceme mít ze svých dětí otroky systému nebo je raději vybavíme dobrou slovní zásobou (že si s nimi budeme hodně povídat, bude nás zajímat, co nám říkají), samostatností (uděláme za ně jejich povinnosti – nebo dohlédneme na to, aby si je splnily), stanovíme řád (dětem dáme jistotu rituálů), pomůžeme jim k zodpovědnosti (naší důslednou kontrolou)…?

 

Děti by měla škola bavit, byť  je tam čeká spousta práce. My ve škole se o to snažíme. Když nám s tím pomůžete, můžeme být jen úspěšnější! A o to nám přeci s vašimi dětmi jde J

 

Takže hurá k zápisu!!!!!

Těšíme se na vás už ve čtvrtek 6. února 2014

Budoucí prvňáčci, rodiče i doprovod jsou srdečně zvániJ