ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Žákovská rada

01.10.2013 16:30

Děti z každé třídy si zvolily svého zástupce do Žákovské rady. Svým předsedou si zvolily Leoše Cába (8. roč.) a zapisovatelkou je Adéla Kučerová (7. roč.). Dalšími členy Žákovské rady jsou Marek Wrobel (9. roč.), Marieta Valová (6. roč.), Anna Sekyrová (5. roč.), Zuzana Jurajdová (4. roč.) a Jiří Koláček (3. roč.).

Žákovskou samosprávu tvoří vždy 1 zástupce z 3. - 9. třídy. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce. Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Scházejí se na pravidelných řádných zasedáních v ředitelně ZŠ.