ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vztahy ve třídě

27.03.2017 16:44

Mohl by to být  název odborného pedagogického článku. Ale tentokrát je to název besedy, kterou pro žáky 8. třídy připravila Vaneta Zvoníčková z klubu Most z Valašského Meziříčí. S tímto klubem spolupracujeme už několik let při organizaci besed pro starší žáky. Ty správné a zdravé vztahy ve třídě jsou důležité pro všechny děti. Pro dobrou atmosféru ve třídě, pro dobré podmínky pro jejich nejen školní práci. Tato interaktivní beseda  byla zaměřená na to, aby se chlapci a děvčata zamysleli  sami nad sebou, nad svými spolužáky, nad vzorci chování, které ve třídě fungují.

                                                                                                                               /Dana Chasáková/