ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Výtvarná soutěž

25.11.2013 07:15

Ve středu 13.11.2013 proběhla v prostorách SVČ v Rožnově pod Radhoštěm vernisáž výstavy dětských výtvarných prací na téma: „Zážitky z prázdnin.“ Žáci z 1. stupně malovali v hodinách výtvarné výchovy svá výtvarná díla, paní učitelky vybraly ty nejlepší a poslaly do soutěže. Některé z nich zdobí chodbu SVČ. Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do soutěže a blahopřejeme Terezce Konečné ze 4. třídy, která byla oceněna.