ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Výstava fotek CITES

22.05.2018 14:45

Po celý květen byla v hale naší školy vystavena putovní výstava fotografií CITES, kterou nám zapůjčila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

Některým druhům hrozí vyhubení, z důvodu bezohledného obchodování. Obchoduje se s živými i mrtvými živočichy i s různými výrobky z nich. Například s exotickými ptáky a tropickými rybičkami, s mušlemi a koráli, kaktusy, orchidejemi a vzácným tropickým dřevem, a také s kůžemi, slonovinou, s kaviárem, s léčivy vyrobenými z rohů nosorožců nebo žluče medvědů, a s nejrůznějšími „exotickými suvenýry“.

Z fotografií jsme se mohli dozvědět, že mezi ohožené druhy, které je třeba chránit před obchodníky, patří např.: tukan obrovský, ara hyacintový, kaktusy, které se často pašují ve formě semen; dále i naši živočichové jako – rys ostrovid, kvůli ilegálnímu obchodu s kůžemi, vlk obecný, který je loven jako trofejní zvěř, nebo výr velký, kterému pytláci vybírají hnízda.

Zvláštním případem je želva nádherná, jejíž dovážení do EU je dnes zakázáno, protože je tzv. invazivním druhem, který představuje hrozbu pro ostatní původní druhy. V minulosti se často stávalo, že chovatelé této želvy o ni ztratili zájem, sotva trochu povyrostla, a vypustili ji do volné přírody. Tady se celkem úspěšně pomnožila a dnes vytlačuje naši kriticky ohroženou želvu bahenní a je pohromou i pro další živočichy.

 

Mgr. Jana Škrabalová