ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vítání občánků

29.11.2018 08:56

V naší obci se narodilo hodně nových dětí a proto se  muselo vítání občánků uskutečnit hned dvakrát po sobě. Děti z naší školky vítaly básničkami a písničkami nové občánky v  neděli 14. října i v následující neděli  21. října. Až povyrostou, bude jich plná školka. Přejeme jim hodně zdraví a šťastné  dětství.