ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Víčka byla předána

05.12.2013 19:21

Po celý rok vedeme děti v MŠ v rámci environmentální výchovy k ochraně přírody, zvířátek, učíme děti třídit odpad a zapojujeme se do sběru papíru a PET lahví.

Když se kolem sebe rozhlédneme, tak vidíme, kolik odpadu se všude válí a přitom sběr víček z petek může pomoci nemocným dětem.

Začali jsme si uvědomovat, jak je důležité pomáhat a v listopadu loňského školního roku jsme se rozhodli, že začneme v MŠ sbírat vršky z petek pro Klárinku Slezákovou ze Zlína. Na chodbě MŠ je umístěn koš, do kterého po celý rok děti sypaly víčka. Byly to starosti, jelikož jsme víčka nejen sbírali, ale museli jsme sehnat pytle, víčka vážit, uskladnit a dopravit v určenou dobu do Zlína. Prosincového svozu víček jsme se nezúčastnili, protože jsme se sběrem teprve začínali, ale ve středu 6.11.2013 byla víčka převezena do Zlína a předána rodičům Klárky. Tímto děkujeme manželům Katce a Martinovi Koláčkovým, že nám všechna víčka odvezli sponzorským darem do Zlína. Poděkování patří i panu školníkovi za pomoc s vážením a uskladněním víček.

Kdo se na sběru víček podílel, dobře ví, jak dlouho se sbírá 1 kg víček, což je 420 ks. Celkem se nám podařilo za rok nasbírat 157 kg víček = 9 velkých pytlů = 66 000 ks víček. Výkupní cena víček je dost nízká – od 3-6 Kč za 1 kg a pokud rodiče chtějí přispět na léčbu nebo zdravotní pomůcky svému dítěti, musí nasbírat tuny víček. Děti samozřejmě zajímalo, kde všechna víčka končí – ve výkupnách se třídí a dělá se z nich granulát, ze kterého se vyrábějí např. kompostéry.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět aspoň malou měrou dobré věci.

Sbírali jste plastová víčka pro Klárku? Pokud ano, patří vám poděkování rodičů malého děvčátka a také zaměstnanců MŠ. Je vidět, že máte srdíčko na tom správném místě.

Ve sběru víček budeme pokračovat i nadále, protože chceme takto pomoci dalším těžce nemocným dětem. Můžete se do sběru víček zapojit i vy!

                                                                                                                      D.Klimková