ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vánoční turnaj a vánoční setkání

21.12.2011 09:26

Už nějakou dobu je ve vestibulu základní školy stůl na stolní tenis. Některé děti to začalo hodně bavit a tráví tady každou přestávku i nějaký čas po vyučování. Tak nás napadlo uspořádat malý vánoční turnaj v ping-pongu pro celou školu. V nářaďovně tělocvičny máme ještě jeden stůl, který musel pan školník trochu opravit. Ale podařilo se, a tak ve středu 21. prosince jsme mohli turnaj zahájit. Byli vybráni vždy čtyři hráči z každé třídy. Opravdu z každé třídy. I ti nejmenší si to vyzkoušeli. Všichni účastníci se sešli ráno v tělocvičně, kde byly připraveny dva hrací stoly. Přišli se podívat i spolužáci z některých tříd a vytvořili tak diváckou kulisu.
Aby turnaj netrval dlouho, domluvili jsme se, že budeme hrát na jeden set. Dvojice soupeřů byly předem připravené a rozepsané na velké vývěsce a děti mohly sledovat, jak soutěž pokračuje. Začali ti nejmenší a nutno přiznat, že mnohé z nich neměly moc ponětí o nějakých pravidlech, způsobu podání apod. Sympatická byla ale jejich odvaha změřit si síly a s přibývajícími minutami byly i jejich údery jistější. Postupně je vystřídali starší žáci, a než začala velká přestávka, byla soutěž u konce.

V deset hodin začalo vánoční setkání všech žáků školy u stromečku ve školním vestibulu. Každá třída si našla své místo a program mohl začít. Než zazněly první vánoční melodie, byli vyhlášeni vítězové tenisového turnaje. Ve skupině 1. a 2. třídy zvítězil Dominik Jakeš, za 3. a  4. třídu Míša Vašková, z 5. a 6. třídy byl nejlepší Tomáš Mičola a skupinu 7., 8. a 9. třídy vyhrál Martin Dorotík před Adamem Mikundou a Kubou Štůskem.
Pak už mohl začít vlastní program, který uváděla Monika Vašutová z 9. třídy. Podílela se na něm například děvčata ze šesté třídy, která se předvedla jako exotické tanečnice. Osmáci zazpívali vánoční píseň, při které je doprovodil Marek Růčka na kytaru. Adélka Třetinová zahrála na klávesy.
Někteří chlapci a děvčata z deváté třídy ukázali, že styl „retro“ je moderní, když předvedli tanec ze 60. let. Byl to kdysi velmi oblíbený  charleston. Svůj taneček předvedly i děti z družiny. Příjemným vystoupením byl i přednes vlastní básně Davida Kučery ze 6. třídy.
Úplně nakonec dostali diváci texty koled a za doprovodu kláves si je mohli společně zazpívat.