ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vánoční přikrmování

11.01.2016 17:55

 

Zimní přikrmování zvěře a ptactva patří u dětí našeho kroužku POŠTOLKA z Hutiska-Solance k nejoblíbenějším činnostem. Na toto období se také důsledně připravují. Sbírají kaštany, žaludy, suší jeřabiny a na schůzkách čerpají znalosti o potřebách zvěře v jednotlivých ročních obdobích. Vědí, že zvěř se musí na zimu dobře připravit, vykrmit, nasbírat tukové zásoby, aby přestála kruté zimní hladovění. Také se musí důkladně ošatit, aby mohla vzdorovat tuhým mrazům. Proto musí přijít předčasné mrazíky a nějaká ta chumelenice, ale tohle si příroda umí spolehlivě zařídit. Nejlepším důkazem je to, že i zajíci v polovině listopadu mají již hustší zimní
kožichy. Podzim už odešel, zima ucovla před náporem slunce a i když do Štedrého dne zbývají pouze dva dny, sněhový koberec v přírodě stále chybí. Pro nás je to poslední vycházka ke krmelci před Vánocemi, abychom štědře doplnily zvěři krmiva, přidali pochutiny a také jim nastrojili vánoční stromek. Děti na stromek navázaly kukuřičné klasy, jablka a mrkev. Mezi kořenové náběhy starého stromu nasypaly malé hromádky kaštanů, brambor, nakrájené řepy a trochu kukuřice pro zajíce. Do korýtek nasypaly oves, přidaly krájený usušený chléb i
trochu cukroví. Do jeslí přidaly drobné otavy a zavěsily balík lipové letiny. Ptačí krmítka jsme doplnili slunečnicí. Připomněli jsme si  význam správného přikrmování zvěře a také která zvěř se v tuto dobu uchyluje k zimnímu spánku. Po té děti zazpívaly koledy, zvěři popřály dobré přežití náročného období a na vzájem jsme si popřáli všeho nejlepšího v roce 2016.

Pro naši POŠTOLKU byl rok 2015 velmi úspěšný. Dosáhli jsme skvělých úspěchů v Okresním Kole soutěže o
Zlatou srnčí trofej (dále jen ZST) v Hranicích na Moravě, které pořádal OMS ČMMJ Přerov ve spolupráci MS Drahotuše-Pobečví. Zvítězili jsme v obou kategoriích místního kola soutěže o ZST s mezinárodní účastí, které
pořádal MS, ZŠ obec Hutisko-Solanec na naší ZŠ. V obou kategoriích jsme zvítězili také v Okresním kole soutěže o ZST, které pořádal OMS ČMMJ Vsetín a MS Hrachovec-Vichury. Rovněž ve střeleckých soutěžích ve střelbě ze vzduchovky na vzdálenost 10m jsme dosáhli výborných výsledků ve všech soutěžích. V říjnu 2015 pořádala komise pro práci s dětmi a mládeží při OMS ČMMJ Vsetín střeleckou soutěž pro děti mysliveckých kroužků v Novém Hrozenkově, jako Přebor OMS. Její předsedkyně Ing. Daniela Malíková připravila se svými kolegy pěkný soutěžní den. I v této zajímavé střelecké soutěži jsme byli úspěšní v obou kategoriích. Všech úspěchů jsme dosáhli za výrazné podpory MS, vedení ZŠ a MŠ a také vedení  obce - všichni z Hutiska - Solanec, za kterou všem moc děkujeme. Poděkování patří také všem sponzorům soutěže MK ZST.
Jsou to: Ing. Jaromír Válek, LČR Rožnov p Rad. Milan, Miroslav a Martin Zezulkovi Commodum s.r.o. Val.Bystřice, Antonín Šupler prodej a servis Husquarna Zubří, MS Vigantice Rysová předseda Jiří Jurajda, Jaroslav Zeman Les s.r.o. a také členům MS: Pavel Michut, Josef Skalík ml., Zdeněk Pavlica,
Miloslav Kašpar a Jozef Žabka. Poděkování patří také našim partnerským kroužkům, s kterými máme dlouholetou velmi úspěšnou spolupráci. Jsou to: Kroužek Mladých myslivců z Hranic na Mor. Vedený Prof.Bohuslavem Dvořákem Ing. a Bc. Bohumilem Kristkem. Kroužek Mladých myslivců ze ZŠ Andrea Kmeťa
v Levici na Slovensku vedenym ing. Štefanem Palaťkou. Díky této spolupráci a vzájemné účasti na soutěžích ZST získávají děti velký rozsah znalostí o myslivosti a ochraně přírody a budují si citový vztah k přírodě.

            Všem přejeme úspěšný rok 2016.

Za vedení kroužku: Josef Skalík, Josef Koláček, Jozef Žabka

Foto: Jozef Žabka