ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Svátek v pátek

29.10.2012 18:02

Možná nevíte, že i stromy mají svátek…my se na něj ve škole připravili!

Protože připadl na sobotu 20. října, rozhodli jsme se oslavit jej už v pátek. Přípravy však začaly mnohem dříve. Žáci se během týdne v rámci jednotlivých předmětů snažili svůj vztah ke stromům nejen uvědomit, ale i vyjádřit – různou formou. Nejvhodnější prostor k tomu dostali například ve výtvarné výchově či jazykovém vyučování. Vystavit by si jistě zasloužily všechny práce, ale protože by jich nakonec byl nejspíš nepřehledný kopec, vybrala se ta nejpovedenější dílka – převážně žáků druhého stupně, která byla vystavena na panelech ve vestibulu školy. Rodiče, žáci i návštěvníci školy si tak mohou práce žáků prohlédnout a pročíst až do konce října.

Stromy jako součást ekologického systému nám přišla blíže představit pracovnice sdružení Dědictví Velkých Karlovic, která dětem předvedla výukový program o stromech a rostlinstvu v našem nejbližším regionu. V rámci tohoto projektu se zároveň podařilo zorganizovat výstavu jablek. Starší valašské odrůdy si tak žáci i vyučující mohli v mezičase prohlédnout v knihovně. Skutečným vyvrcholením pátečního svátku ovšem byla práce! Všichni žáci, rozděleni do skupin - včetně nejmenších dětí z MŠ, se nakonec chopili motyky a postupně vysadili na školní zahradě okrasné stromky. Když se tedy do práce pustila i poslední skupina, tvořená  žáky 7., 8. a 9.třídy, vznikl na zahradě MŠ dlouhý pruh budoucího živého plotu.

Foto zde.