ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Sněhovánky

21.02.2017 19:14

V pondělní 6.2.uspořádala ŠD každoroční akci - Sněhovánky.I když nám počasí
příliš nepřálo a sníh přes víkend hodně povolil,téměř 40 dětí se akce s radostí
zúčastnilo.Nejdříve jsme vytvořili rekordně velkou sněhuláčí rodinu,potom si
děti zazávodily ve sněhovém bludišti a nakonec jsme se přesunuli do družiny,kde
bylo odpoledne zakončeno tematickým kvízem ,,Zvířátka v zimě".
Všechny děti byly za svou účast a snahu oceněny pamětním listem a sladkou
odměnou.