ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Slavnostní předávání slabikáře

20.11.2012 14:58

V pátek 16. listopadu 2012 proběhla Slavnost Slabikáře, v rámci které naší prvňáčci „skládali zkoušky“ ve znalosti písmen, slabik a slov. Prvňáčci chodili jednotlivě po stanovištích, kde je očekávali kamarádi z deváté třídy, kteří zjišťovali, co se ve škole naučili. Po splnění daného úkolu, děti získaly písmenko do tajenky. Všem prvňáčkům se podařilo získat všechna písmenka. Tajenkou bylo slovo SLABIKÁŘ. Za odměnu deváťáci předali prvňáčkům Slabikář, ze kterého měli všichni obrovskou radost.  A my jim k tomu gratulujeme a popřejeme hodně trpělivosti a mnoho pěkných chvil při čtení.