ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ŠKOLNÍ PLES

03.02.2012 17:48

V sobotu 21. ledna 2012 proběhl Školní ples. Tato akce byla zorganizována naší školou a spolupodílela se na ní také Školská rada. K tanci a poslechu výborně hrál a zpíval SPEEDY - ZBYNĚK TVARŮŽEK. Vyzdobená tělocvična sice nebyla přeplněná, ale všichni se dobře bavili až dlouho po půlnoci.

Děkujeme všem, kdo přispěl finančním či věcným darem ke zdárnému průběhu plesu. Zisk z akce bude použit pro Nadační fond ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec.

Dana Chasáková