ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Školní kolo biologické olympiády

02.03.2020 00:00

Také letos (v úterý 4. 2.) u nás proběhlo školní kolo Biologic-ké olympiády, kterou pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze. Je to tradiční soutěž pro ty nejlepší, co se přírodopisných znalostí týče. V tomto roce si soutěž poprvé vyzkoušeli už šesťáci a to: Šimon Bajer, Vojta Marek a Jan Michut.
Soutěžilo se v kategorii D, která je společná pro 6. a 7. ročník. Kluci dostali k prostudování text o rozsahu 70 stran, zapůjčené školní čtečky a mohli začít s touto velkou výzvou. Uf! Poslední měsíc jsme se v kabinetě společně setkávali, trénovali poznávání rostlin a živočichů a žasli nad zvláštnostmi a adaptacemi vodních organismů (letošní téma soutěže bylo Těžký život ve vodě).V úterý jsme měli na soutěž vyhrazeny 3 vyučovací hodiny. Nejdříve se psal vědomostní test, poté bylo poznávání přírodnin a nakonec laboratorní úkol. Letošním úkolem bylo zkoumání povrchového napětí vody, takže si kluci pohráli s vodou, olejem, bar-vivem a mycím prostředkem.
A výsledky? Zcelkového počtu 100 bodů se nejlépe umístil Šimon Bajer se 79,5 body, dále Vojta Marek 74 bodů a Honza Michut 70,5 bodů. To je velmi slušné! Doufáme, že kluci postoupí do okresního kola.
Několik zajímavostí: Věděli jste, jak řeší problémy s hledáním partnera ryba hlubokomořský ďas? Samec se k samici natrvalo připojí a nakonec zakrní pouze na jakýsi výběžek.
Ryba lezec vylézá často z vody za potravou, pomáhá si prsními ploutvemi a dokáže lézt i na stromy a skály.Vorvaň se potápí do hloubky až 1000 metrů a na jedno nadechnutí vydrží až 2 hodiny.

Mgr. Jana Škrabalová