ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Školní kolo biologické olympiády

01.03.2019 10:36

Ve čtvrtek 7. 2. u nás proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie C. Tuto tradiční náročnou soutěž pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze a jedná se již o 53. ročník.

Soutěže se zúčastnilo 7 žáků z 8. třídy. Letošní téma bylo – Příjem a výdej látek, aneb něco dovnitř, něco ven. Pod tímto zapeklitým názvem se ukrývala témata jako např.: fungování buňky, vedení látek v rostlinách, výživa rostlin, různé způsoby dýchání živočichů, potrava a způsoby výživy živočichů.

Školní kolo trvalo 4 vyučovací hodiny a bylo rozděleno do tří částí – teoretického testu, poznávačky rostlin a živočichů a laboratorního úkolu. Letos žáci vyráběli funkční model dýchací soustavy z pet lahve a balónků a potom si zkusili změřit svoji kapacitu plic pomocí spirometru. Tímto chci také poděkovat Gymnáziu ve Valašském Meziříčí za zapůjčení přístroje a softwaru.

Po sečtení výsledků získal nejvíce bodů:

Radim Jašek (61 bodů ze 100)

Jan Fusek (60 bodů)

Dominik Křenek a Vendula Juříčková (oba po 57 bodech).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu a doufejme, že jim vydrží i nadále zájem o přírodu a svět kolem nás.

 

Zkuste si na závěr zasoutěžit s námi!

1. leukoplast je: 

a) náplast na drobná zranění rostlin

b) drobné tělísko v rostlinné buňce, kam se ukládá škrob

2. upír je: 

a) například Drákula

b) letoun, který se živí krví

3. vzdušnice jsou: 

a) tenké trubičky, které slouží k dýchání např. u hmyzu

b) zbraně používané ke cvičné střelbě 

 

Správně: 1 b), 2 b), 3 a)

 

Mgr. Jana Škrabalová