ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Školkáči a mrazivý leden

21.02.2017 19:29

Hrátky se sněhem


Po dlouhé době byl leden mrazivý a plný sněhu. Naše" školková" zahrada se proměnila ve sportovní areál, kde se bobovalo, na bobech i po zadku, házelo sněhovými koulemi na cíl, stavěli se sněhuláci, hrady, iglú atd. Děti byly nadšené z bílé nadílky a vůbec jim nevadil mrazík, který je štípal do tváří. To se pak ve školce po dobrém obědě v teplé třídě, při pohádce krásně odpočívalo.


Lyžování se sluníčkem


Někteří předškoláci jezdili v lednu na lyžařský výcvik do Velkých Karlovic do areálu "Razulák". Děti byly rozděleny do třech skupin, podle jejich lyžařských dovedností, ve kterých se po celý týden zdokona-lovaly. Každé družstvo mělo svůj název, "závodníci", "turbošneci", "vlčata". Dětem začal výcvik vždy rozcvičkou ve sněhu. Potom nasadit lyže a hurá na svah. Začátečníci se učili lyžovat na malém kopci, jezdili na pásu a ke zdokonalení jim pomáhaly i různé pomůcky. Zkušenější lyžaři se zdokonalovali v technice lyžování na velkém svahu. Všichni se těšili na svačinu, teplý čaj a zase hurá na svah. Po další hodině výcviku odjížděly děti do školky. Poslední den byly pro děti připraveny závody, na které přijeli i rodiče, aby mohli své ratolesti povzbuzovat. Vyvrcholením bylo vyhlášení vítězů, předání medailí a cen. Radost dětí byla nepopsatelná. Velký dík patří instruktorům za jejich trpělivost a kamarádský přístup k dětem. "Lyžák" se opravdu vydařil. Počasí nádherné, sluníčkové, mrazivé, sněhové, těla bez zlomenin. Co víc si přát? Už teď se těšíme na příští lyžování s "Razulákem"


Beseda s rodiči


V úterý 24.ledna proběhla v MŠ "beseda pro rodiče budoucích prvňáků". Paní ředitelka Mgr. Š. Gajová seznámila rodiče se změnami, které jsou v platnosti od 1.1.2017 - změna termínu zápisu na duben, o odklad školní docházky požádá zákonný zástupce již v době zápisu a žádost bude doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Paní učitelka Mgr. Petra Venclová přednesla rodičům požadavky a návody, týkající se připravenosti na vstup do 1.třídy ZŠ. Rodiče si vyslechli, co dětem v 1.třídě dělá největší potíže a na co by se měli do konce školního roku zaměřit. Je dobré prohlubovat znalosti dítěte ve všech výchovných oblastech, zaměřit se hlavně na výslovnost, jemnou a hrubou motoriku, rozumové schopnosti, chování, soustředěnost a vytrvalost. Každé dítě je osobnost a v něčem vyniká, tempo přirozeného vývoje je u každého dítěte jiné, a tak je musíme respekto-vat. My přejeme dětem, aby se na školu těšily a rodičům hodně trpělivosti.

Renáta Mikulenková