ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ŠKOLA - STAVEBNÍ PRÁCE - BEZPEČNOST

26.08.2020 17:51

  Od konce června probíhají na naší škole stavební práce. Jistě si každý z vás všiml, že „zmizela“ vstupní hala školy a u školní jídelny je velký jeřáb. Nad částí budovy se přistavuje nové patro, v hlavní budově se rekonstruují všechny učebny a kabinety v přízemí (prostor šaten) a rekonstruují se WC pro žáky tak, aby v každém patře byly toalety jak pro chlapce, tak pro děvčata. V rekonstruovaných a nově postavených prostorách budou odborné učebny (učebna Hv, jazyková učebna, učebna pro výuku přírodovědných předmětu, laboratoř, výtvarná dílna, šicí dílna a velká učebna pro výuku technických prací). V nových prostorách najde místo i dlouho očekávané 3. oddělení mateřské školky.

            Práce jsou naplánovány až do konce srpna 2021. Čeká nás tedy školní rok, kdy vedle výuky budou probíhat stavební práce. To s sebou přináší mnohá omezení a rizika. S jedním z nich jsme se již bohužel setkali – došlo k zatečení dešťové vody do prostor mateřské školy. Dalším možným rizikem je možnost úrazu.

Proto škola ve spolupráci se stavební firmou a obcí přijala řadu opatření, abychom minimalizovali možná rizika:

  • Prostor staveniště je oplocen, do prostoru staveniště je zákaz vstupu
  • Jediným vstupem do školy je zadní vchod u tělocvičny
  • Obec Hutisko-Solanec zbudovala provizorní chodník pod tělocvičnou
  • Ke škole je možné se dostat také od parkoviště u školní družiny
  • Do školní jídelny nelze projít v rámci budovy. Proto po ukončení vyučování se žáci přezují a oblečou a žáky odvede zaměstnanec školy do jídelny. Pokud mají žáci odpolední vyučování, odvede je zaměstnanec školy zpět do školy, případně do školní družiny
  • Chceme upozornit strávníky, kteří využívají školní jídelnu, aby se při vstupu do ŠJ pohybovali se zvýšenou opatrností
  • Omezená možnost parkování u školy – většina parkoviště u školy je využita stavební firmou pro manipulaci a uskladnění materiálu. Proto žádám všechny rodiče, strávníky a další osoby, aby parkovali jen na nezbytně nutnou dobu, případně aby parkovali jinde. Při parkování v blízkosti školy musíte počítat s tím, že se v místě vyskytuje více nákladních aut a jiných mechanismů
  • Prosím o zvýšenou opatrnost i při běžném pohybu v okolí školy, na chodnících a při přecházení cesty

            Doufám, že se po dobu stavby nikomu nic nestane a že 1. září 2021 budeme slavnostně zahajovat školní rok v nové škole.