ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Škola nanečisto

27.05.2019 16:08

Pro usnadnění vstupu dětí do první třídy jsme připravili v naší škole několik tematicky laděných setkání, která probíhala v měsících dubnu a květnu. Každé setkání bylo motivováno známou pohádkou. V průběhu našeho setkání jsme se soustředili na rozvoj grafomotorických funkcí, rozvoj sluchového vnímání (sluchové rozlišování, sluchová analýza, syntéza, naslouchání), rozvoj zrakového vnímání (vnímání tvarů, zraková analýza a syntéza), vnímání barev a rytmu. Vše pomocí zábavných her, kreslení, zpívání, lepení, stříhání a rytmických cvičení. Dětem se práce v opravdové školní třídě líbila a všichni doufáme, že v září už nám to,,načisto“ půjde dobře.

Mgr. J. Kramolišová