ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Škola nanečisto

02.06.2016 10:27

Škola nanečisto- tak se jmenovalo setkání předškoláků, které probíhalo v průběhu dubna a května na naší škole. Cílem bylo usnadnit dětem nástup do základní školy, poznat prostředí školy i svou budoucí paní učitelku a zbavit se případných obav z nástupu do školy. Děti si v jednotlivých hodinových blocích vyprávěly pohádky, zpívaly, tančily, cvičily, počítaly, lepily, stříhaly a plnily různé zajímavé úkoly. Každé setkání bylo příjemné, děti se do činností zapojovaly velmi přirozeně, byly šikovné, aktivní a snaživé. Přejeme všem předškolákům, abychom se s úsměvem na tváři sešli i prvního září -  už ,,načisto".