ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ŠKOLA A COVID-19

26.08.2020 18:04

Abychom předešli možné nákaze, rozhodli jsme o následujících opatřeních:

            ◦        žáci budou ve svých kmenových třídách (až na výjimky se nebudou stěhovat)

◦     jsou zrušeny aktivity, při kterých by došlo k „promíchávání“ tříd

◦     jsou nastavena pravidla pro každodenní dezinfekci prostor s důrazem na místa a věci, kterých se dotýká větší počet lidí (kliky, spínače světel, baterie umyvadel apod.)

◦     používání jednorázových papírových ručníků

◦     škola je vybavena dostatečnou zásobou dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou, pořídili jsme fumigátor pro rychlou a snadnou dezinfekci prostor a věcí, které se jinak dezinfikují obtížně

◦     škola je vybavena bezkontaktními teploměry, zaměstnanec školy (vrátný) bude v případě podezření oprávněn měřit teplotu vcházejících osob

◦     do budovy školy nesmí vstupovat rodiče žáků ani další cizí osoby (výjimku může udělit vedení školy, je-li přítomnost rodiče nezbytně nutná) 

  • Žáci (rodiče) nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti
  • Žáci do školy roušky nosit nemusí (stav k 25. 8. 2020). O povinnosti nosit roušky může rozhodnout Krajská hygienická stanice, případně Ministerstvo zdravotnictví.
  • Pokud žák má příznaky respiračního onemocnění, nebude vpuštěno do školy.
  • Pokud se u žáka v průběhu výuky nově objeví příznaky respiračního onemocnění, bude žák neprodleně umístěn do detenční místnosti a rodiče jsou povinni si jej v nejkratší možné době odvézt domů.
  • Pokud má žák některé příznaky (např. zarudlý nos, zahlenění apod.), které jsou způsobeny jiným onemocněním (např. alergií nebo chronickým onemocněním), musí předložit potvrzení lékaře, bez něj nebude vpuštěn do školy
  • Žádáme rodiče, aby upřednostnili při komunikaci se školou telefon nebo e-mail