ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

„ŠIKANA a vztahy ve třídě“

25.11.2017 18:43

V úvodu besedy měli žáci o sobě říci pár vět: „Jmenuji se …, je mi … let, mám rád/a …“ (své zájmy, oblíbenou barvu, jídlo atd.). Následovala zahřívací aktivita a poté aktivita na téma: „Chování, které bolí.“ „Slova, která bolí.“ Žáci zapisovali slova na balicí papír, která následovně s lektorem rozebírali. Společně diskutovali o zapsaných slovech s následným vysvětlením, přiblížením na konkrétních příkladech. Formou prezentace bylo žákům přiblíženo téma ŠIKANA (agresor – oběť – ubližování, publikum). Lektor teoretickou část besedy prokládal pohybovými aktivitami a svými působivými zážitky. Žáci se aktivně zapojovali do diskusí, pozorně naslouchali a doufejme, že si z besedy odnesli to důležité.

Mgr. et Mgr. Žaneta Čaníková