ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Schůzky pro rodiče

18.10.2017 05:34

V úterý 19.9. se konala v jídelně MŠ informativní schůzka, na které paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová a paní učitelka Dana Klimková seznámily rodiče se školním řádem, provozem MŠ, povinnou předškolní docházkou a dalšími změnami, které se týkají letošního školního roku.