ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Šablony v MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec

12.04.2017 16:25

Šablony v MŠ a ZŠ Hutisko-Solanec

 

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

Náš projekt má název „Podpora ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec formou šablon I.“ a jeho realizace je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Projekt je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Vybrané aktivity – šablony

Mateřská škola:

Ø  Školní asistent – personální podpora MŠ

Ø  Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ

Ø  Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

Ø  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Ø  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní škola:

Ø  Školní asistent – personální podpora ZŠ

Ø  Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Ø  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Ø  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Ø  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Získaná dotace ve výši 963 001,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Hutisku-Solanci.

 

Máte-li zájem o bližší informace o projektu, obraťte se prosím na kancelář školy.