ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Říjen v MŠ

04.01.2020 19:17
Divadlo „O líném Kubovi“ 

V úterý 1. října nás navštívil pan Hauser, herec divadla „V batohu.“ Část třídy se jako zázrakem proměnila ve světnici s pecí, na které se rozvaloval líný Kuba, který by nejraději ze všeho jenom spal. Všude měl nepořádek a když dostal hlad, nedokázal nic jiného než poručit svému kocourovi, aby mu obstaral jídlo. Tomu se to samozřejmě přestalo líbit a raději od svého pána utekl. Kdyby se neobjevila chytrá myška, kdoví jak by to s Kubou dopadlo. Vymyslela plán, do kterého zapojila děti ze školky. Naučily lenocha vstávat z postýlky, cvičit, uklízet i sám si přichystat si jídlo. Kubovi se nový život zalíbil a dětem se potvrdilo staré přísloví, že bez práce nejsou koláče.

Podzimní pečení 

Podzim nás obdarovává takovým bohatstvím svých plodů, že naše maminky a babičky neustále vymýšlejí, jaké dobroty z nich svým blízkým připravit. Ani děti v mateřské škole nechtěly zůstat pozadu. V úterý 15. října s pomocí paní učitelky Renáty Mikulenkové a pod odborným dohledem paní kuchařky Miluše Bolckové děti z 2. třídy upekly výborný jablečný štrúdl. Předem se podílely na sběru jablíček a v den pečení se rozdělily do skupin, z nichž každá měla důležitý úkol. Někteří strouhali jablka, jiní drtili piškoty, další šlehali vajíčka a ostatní váleli těsto. Naše šikovné děti práce moc bavila a proto se štrúdl tak povedl. Ale ani děti v 1. třídě nezahálely. I když jsou trochu mladší, pekly dobroty dokonce dvakrát. Opět za pomoci paní kuchařky upekly jeden týden s paní učitelkou Danou Klimkovou výborné rohlíčky plněné jablky a sypané skořicí. Pečení je tak bavilo, že hned další týden pekly s paní učitelkou Gabrielou Prášilovou, tentokrát pro změnu místo jablíček slané šnečky plněné šunkou a sýrem. Děti aktivně pomáhaly a dobroty chutnaly opravdu všem.

 

Den stromů 

Protože 20. října oslavujeme den stromů, pečlivě jsme se na tento den připravovali. Nachystali jsme si obrázky různých stromů a učili jsme se je poznávat . Nejen na obrázcích, ale i při vycházkách, také jsme rozeznávali jejich listy, jehličí, šišky a další znaky. V pátek 18. října nás totiž čekalo setkání s myslivcem, panem Josefem Skalíkem přímo v lese u chráněného území. Ten s námi dlouhodobě spolupracuje a proto dokázal dětem dětem velmi poutavě vyprávět o lese a jeho významu pro lidi i zvířata. Také o tom, co lesnímu porostu škodí. V poslední době je to bohužel velmi aktuální kůrovec. Dět si i mohly dokonce pod lupou prohlédnout tohoto škůdce zblízka přímo v napadené kůře.Věděli jste, že se správně jmenuje lýkožrout smrkový? Pan Skalík si vyzkoušel naše znalosti v rozeznávání stromů na obrázcích i v reálu. Děti byly dobře připraveny, dokázaly třídit větvičky a přiřazovat plody, listí a jehličí ke stromům. Potom paní učitelky rozdaly výkresy a voskové pastely a děti si mohly přímo na kmenech vybarvit strukturu kůry různých stromů. Jako bonus si mohly prohlédnout loveckou zbraň a dokonce si vyzkoušely podívat se do lesa dalekohledem. Na závěr jako poděkování lesu přinesly lesním zvířátkům něco na zub – jablíčka, mrkev, řepu nebo kaštany. Budeme chodit sledovat, jestli si na nich zvířátka pochutnala. Velký dík patří ale především panu Skalíkovi, kterému děti předaly hezký obrázek. Ptáte se, co na něj nakreslily? Samozřejmě les.

Vítejte, děťátka 

Je známo, že na Hutisku se žije dobře a je tu zdravý vzduch. Asi proto se letos narodilo tolik nových dětí, že se tradiční vítání občánků muselo na podzim konat dvakrát po sobě, aby se všichni zúčastnění do obřadní síně vůbec vešli. V neděli 13. října a v neděli 20. října nové občánky svým programem pomohly přivítat děti z naší mateřské školy. Přejeme jim do života hodně zdraví, lásky v rodině a spokojenosti.